Novosti

Besplatan korisnički broj (2015.06.05.)

Obaveštavamo korisnike SuBus kartica da smo aktivirali novi besplatan korisnički broj koji je predviđen za reklamacije i pružanje informacija putnicima. Sve sugestije, primedbe i žalbe mogu se prijaviti na broj 0800/024-001 ili na email adresu reklamacije@sutrans.rs .

Obaveštenje o letnjim đačkim kartama (2015.06.05.)

Obaveštavaju se učenici i studenti da ćemo u mesecima jul i avgust omogućiti kupovinu letnjih đačkih mesečnih karata.

Letnje đačke mesečne karte za sve gradske linije se mogu kupiti po ceni od 999.00 dinara i važiće za neograničeni broj putovanja tokom celog meseca.

Letnje đačke mesečne karte za prigradske linije se mogu kupiti po ceni od 1499.00 dinara i važiće za izabranu prigradsku liniju + za sve gradske linije, za neograničeni broj putovanja tokom celog meseca.

Letnje đačke mesečne karte se mogu kupiti na prodajnim šalterima Autobuske stanice, kao i na prodajnim mestima  “Subotica-trans“-a .

Pretprodaja letnjih đačkih mesečnih karata počinje od 23.06.2015. godine.


Obaveštenje (2015.05.05.)

Obaveštavamo građane da prodajno mesto SuBus sistema u Teslinom Naselju ne radi do daljnjeg.


Pretprodaja mesečnih karata - Maj (2015.04.24.)

Obaveštavamo korisnike mesečnih pretplatnih karata da pretprodaja karata za mesec maj, počinje dana 23.04.2015. godine. Karte kupljene u pretprodaji za prvi deo meseca važe od 01.05.2015. do 15.05.2015. godine, dok karte kupljene za ceo mesec od 01.05.2015. do 01.06.2015. godine.


Pretprodaja mesečnih karata - April (2015.03.23.)

Obaveštavamo korisnike mesečnih pretplatnih karata da pretprodaja karata za mesec april, počinje dana 23.03.2015. godine. Karte kupljene u pretprodaji za prvi deo meseca važe od 01.04.2015. do 15.04.2015. godine, dok karte kupljene za ceo mesec od 01.04.2015. do 04.05.2015. godine.


Pretprodaja mesečnih karata - Mart (2015.02.23.)

Obaveštavamo korisnike mesečnih pretplatnih karata da pretprodaja karata za mesec mart, počinje dana 23.02.2015. godine. Karte kupljene u pretprodaji za prvi deo meseca važe od 01.03.2015. do 15.03.2015. godine, dok karte kupljene za ceo mesec od 01.03.2015. do 01.04.2015. godine.


Prodaja pojedinačnih karata na prodajnom mestu (2015.02.12.)

Podsećamo građane da na prodajnom mestu “Patria“, omogućena je prodaja pojedinačnih karata za sve prigradske i međumesne linije Subotica-transa.

Unapred kupjene pojedinačne karte za prigradske i međumesne linije, vozači overavaju cepajući kupone pri ulasku u vozila, što uveliko ubrzava proces naplate karata na prigradskim i međumesnim linijama,  a samim time se skraćuje i zadržavanje vozila po stajalištima.

Putnici sa kartama, izdatim na novom prodajnom mestu, mogu ući u autobuse i na Autobuskoj stanici ali samo uz kupljene peronske karte.


Pretprodaja mesečnih karata - Februar II (2015.02.12.)

Obaveštavamo korisnike mesečnih pretplatnih karata, da pretprodaja mesečnih karata za drugu polovinu februara  meseca počinje dana 12.02.2015. godine. Mesečne karte kupljene za drugu polovinu februara meseca važe za period od 15.02.2015. do 02.03.2015. godine.


Pretprodaja mesečnih karata - Februar (2015.01.26.)

Obaveštavamo korisnike mesečnih pretplatnih karata da pretprodaja karata za mesec februar počinje dana 23.01.2015. godine. Karte kupljene u pretprodaji za prvi deo meseca važe od 01.02.2015. do 14.02.2015. godine, dok karte kupljene za ceo mesec od 01.02.2015. do 02.03.2015. godine.


Đačke mesečne karte 15. januara važe (2015.01.12.)

Obaveštavamo građane da đačke mesečne karte, kupljene za mesec decembar 2014. godine, 15-og januara važe.


Pretprodaja mesečnih karata - Januar II (2015.01.12.)

Obaveštavamo korisnike mesečnih pretplatnih karata, da pretprodaja mesečnih karata za drugu polovinu januara meseca počinje dana 12.01.2015. godine. Mesečne karte kupljene za drugu polovinu januara meseca važe za period od 15.01.2015. do 02.02.2015. godine.


Obaveštenje o početku primene Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga ZA LICA STARIJA OD 65 GODINA KOJI IMAJU PRAVO NA BESPLATAN PREVOZ (2014.12.29.)

           

             Obaveštavamo sva lica starija od 65 godina koji su korisnici povlašćenih karata za gradski prevoz da elektronske karte za prevoz prestaju da važe sa datumom 01.01.2015. godine.

             Na osnovu Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga koji je usvojila Skupština Grada Subotice, a koji počinje da se primenjuje počev od 01.01.2015. godine utvrđeno je pravo:

-  na besplatnu uslugu prevoza u gradskom saobraćaju za lica starija od 65 godina, sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotica, čija mesečna primanja ne prelaze 25.000,00 din.

-  na besplatnu uslugu prevoza na jednoj relaciji u prigradskom saobraćaju (automatski važi za sve linije u gradskom saobraćaju) za lica starija od 65 godina, sa prebivalištem u naseljenim mestima na teritoriji Grada Subotice, čija mesečna primanja ne prelaze 25.000,00 din.

            Zahtev za ostvarivanje prava korisnici mogu da podnesu u Uslužnom centru Gradske uprave Grada Subotice i u mesnim kancelarijama.

            JP „Subotica-trans“ Subotice će, nakon dobijanja spiska sa imenima korisnika koji imaju pravo na besplatnu uslugu prevoza, a koji sačinjava Sekretarijat za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice, da izvrši aktiviranje elektronskih karata za prevoz (ova usluga se ne naplaćuje i nije potreban dolazak korisnika) odnosno izradu elektronskih karata za nove korisnike (izrada se naplaćuje u iznosu od 400,00 dinara po važećem cenovniku).

            Naglašavamo da korisnici koji su podneli zahtev NE TREBA da dolaze niti na Autobusku stanicu Subotica niti na bilo koje od prodajnih mesta JP „Subotica-trans“, jer aktiviranje odnosno izdavanje elektronskih karata nije moguće na osnovu potvrde o prijemu podneska koja se izdaje kao dokaz da je podnet zahtev. JP „Subotica-trans“ Subotica će početi sa izdavanjem karata tek u januaru nakon što dobije spisak korisnika od nadležnog sekretarijata.

 


Pretprodaja mesečnih karata - Januar (2014.12.23.)

Obaveštavamo korisnike mesečnih pretplatnih karata da pretprodaja karata za mesec januar počinje dana 23.12.2014. godine. Karte kupljene u pretprodaji za prvi deo meseca važe od 01.01.2015. do 15.01.2015. godine, dok karte kupljene za ceo mesec od 01.01.2015. do 02.02.2015. godine.


Izvod iz cenovnika JP (2014.12.23.)

CENOVNIK IZRADE ELEKTRONSKIH KARATA (PLASTIKA)

Radnička mesečna karta: ..................................................................400,00 Din.

Đačka mesečna karta: .......................................................................400,00 Din.

Penzionerska mesečna karta: ............................................................400,00 Din.

Povlašćena karta: .............................................................................400,00 Din.

Elektronski novčanik: ......................................................................400,00 Din.

 

CENOVNIK MESEČNIH PRETPLATNIH KARATA ZA SVE GRADSKE LINIJE (MESEČNE KARTE)

Radnička mesečna karta  – ZA SVE GRADSKE LINIJE:

-         Za ceo mesec........... 2.451,00 Din.

-         Na pola meseca...... 1.225,00 Din.

 

Đačka mesečna karta  – ZA SVE GRADSKE LINIJE:

-         Za ceo mesec........... 1.609,00 Din.

-         Na pola meseca........ 804,00 Din.

 

Penzionerska mesečna karta – ZA SVE GRADSKE LINIJE: ......... 965,00 Din.

 

Povlašćena mesečna karta za lica starija od 65 god.

       – ZA SVE GRADSKE LINIJE: ......... 965,00 Din.

 

CENOVNIK MESEČNIH PRETPLATNIH KARATA PO ZONAMA NA PRIGRADSKIM LINIJAMA (MESEČNE KARTE):

  1. Cenovnik prigradskih mesečnih karata za ceo mesec:

KILOMETAR

(Osnova)

ZONA

Radničke  karte

Đačke karte srednja škola

Đačke karte osnovna škola

 

dinara

 

R1 52 X 0.80

Đ1 52 X 0.65

Đ  52 X 0.50

1-5

61.90

 I

2,575.00

2,092.00

1,609.00

Međuzona

73.00

I-I

3,036.00

2,467.00

1,898.00

6.-10.

88.48

I I

3,680.00

2,990.00

2,300.00

11.-15.

123.88

I I I

5,153.00

4,187.00

3,220.00

16-20

150.41

IV

6,257.00

5,083.00

3,910.00

21-25

168.12

 V

6,993.00

5,682.00

4,371.00

26-30

185.83

 VI

7,730.00

6,281.00

4,831.00

31-35

221.24

 VI I

9,203.00

7,477.00

5,752.00

36-40

256.63

 V I I I

10,675.00

8,674.00

6,672.00

 

1.     Cenovnik polumesečnih prigradskih karata:

KILOMETAR

(Osnova)

ZONA

Radničke  karte

Đačke karte

Đačke karte

 

dinara

 

R1 26 X 0.80

Đ1 26 X 0.65

Đ  26 X 0.50

1-5

61.90

 I

1,287.00

1,046.00

804.00

Međuzona

73.00

I-I

1,518.00

1,233.00

949.00

6.-10.

88.48

I I

1,840.00

1,495.00

1,150.00

11.-15.

123.88

I I I

2,576.00

2,093.00

1,610.00

16-20

150.41

IV

3,128.00

2,541.00

1,955.00

21-25

168.12

 V

3,496.00

2,841.00

2,185.00

26-30

185.83

 VI

3,865.00

3,140.00

2,415.00

31-35

221.24

 VI I

4,601.00

3,738.00

2,876.00

36-40

256.63

 V I I I

5,337.00

4,337.00

3,336.00

 

Napomena: Cena pojedinačne karte kupljene u vozilu je zaokružena na nižu celobrojnu vrednost.

 

DOPUNE ZA ELEKTRONSKE NOVČANIKE

Elektronski novčanici se mogu dopunjavati sa svim željenim novčanim iznosima između 60,00 i 10.000,00 dinara.

                                                                  

 

 

 


Pretprodaja mesečnih karata (2014.12.11.)

Obaveštavamo korisnike mesečnih pretplatnih karata, da pretprodaja karata za drugu polovinu decembra meseca počinje dana 12.12.2014. godine. Mesečne karte kupljene za drugu polovinu decembra meseca važe za period od 16.12.2014. do 05.01.2015. godine.


Obaveštenje o početku primene Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga ZA LICA STARIJA OD 65 GODINA KOJI IMAJU PRAVO NA BESPLATAN GRADSKI PREVOZ (2014.12.05.)

Obaveštavamo sva lica starija od 65 godina koji su korisnici povlašćenih karata za gradski prevoz  da elektronske karte za prevoz prestaju da važe sa datumom 01.01.2015. godine.

Na osnovu Pravilnika o subvencionisanju cena komunalnih usluga koji je usvojila Skupština Grada Subotice na 25. sednici održanoj 30. oktobra 2014.g.  koji počinje da se primenjuje počev od 01.01.2015. godine utvrđeno je pravo:

-  na besplatnu uslugu prevoza u gradskom saobraćaju za lica starija od 65 godina, sa prebivalištem na teritoriji Grada Subotica, čija mesečna primanja ne prelaze 25.000,00 din.

-  na besplatnu uslugu prevoza na jednoj relaciji u prigradskom saobraćaju (automatski važi za sve linije u gradskom saobraćaju) za lica starija od 65 godina, sa prebivalištem u naseljenim mestima na teritoriji Grada Subotice, čija mesečna primanja ne prelaze 25.000,00 din.

Zahtev za ostvarivanje prava korisnici mogu da podnesu počev od subote 06.12.2014.g. u Uslužnom centru Gradske uprave Grada Subotice i u mesnim kancelarijama.

JP „Subotica-trans“ Subotice će, nakon dobijanja spiska sa imenima korisnika koji imaju pravo na besplatnu uslugu prevoza koji sačinjava Gradska uprava Grada Subotice, da izvrši aktiviranje elektronskih karata za prevoz (ova usluga se ne naplaćuje i nije potreban dolazak korisnika) odnosno izradu elektronskih karata za nove korisnike (izrada se naplaćuje u iznosu od 400,00 dinara po važećem cenovniku). Izrada elektronskih karata će se vršiti na Autobuskoj stanici Subotica i na svim prodajnim mestima JP „Subotica-trans“ Subotica (Turistička agencija, Patrija, Teslino naselje, Palić).

Preme važećem cenovniku JP „Subotica-trans“ Subotice, penzioneri sa primanjima preko 25.000,00 dinara imaju pravo da kupe penzionersku mesečnu kartu za gradski prevoz po ceni od 965,00 dinara (popust od 85 %) odnosno mesečnu kartu za radnike i građane za prigradski prevoz (popust od 20%).


 


Mreža prodajnih mesta sa radnim vremenima (2014.11.28.)

    RADNO VREME
PRODAJNO MESTO LOKACIJA RADNI DAN SUBOTA
1. Autobuska stanica Senćanski put br. 5 06:00-20:00 07:00-15:00
2. Turistička agencija Matka Vukovića br. 9 07:00-18:45 08:00-13:00
3. Teslino naselje Put partizanskih baza bb 09:00-16:30 -
4. Patria Maksima Gorkog br. 1 06:00-19:30 07:00-11:30
5. Palić Splitska Aleja br. 1 09:00-16:30 -

Autobuska stanica počinje sa radom od subote 23.02.2013. godine.


Pretprodaja mesečnih karata (2014.11.24.)

Obaveštavamo korisnike mesečnih pretplatnih karata da pretprodaja karata za decembar mesec počinje dana 24.11.2014. godine. Karte kupljene u pretprodaji za prvi deo meseca važe od 01.12.2014. do 15.12.2014. godine, dok karte kupljene za ceo mesec od 01.12.2014. do 05.01.2015. godine. 


Pretprodaja mesečnih karata (2014.11.13.)

Obaveštavamo korisnike mesečnih pretplatnih karata, da pretprodaja karata za drugu polovinu novembra meseca počinje dana 13.11.2014. godine. Mesečne karte kupljene za drugu polovinu novembra meseca važe za period od 16.11.2014. do 01.12.2014.godine.


OBAVEŠTENJE O CENAMA POJEDINAČNIH KARATA NA LINIJAMA GRADSKOG SAOBRAĆAJA JP (2014.10.22.)

 

CENA POJEDINAČNE KARTE U VOZILU

90,00 dinara

CENA POJEDINAČNE KARTE PLAĆENE ELEKTRONSKIM NOVČANIKOM

60,00 dinara

UŠTEDA ZBOG UPOTREBE ELEKTRONSKOG NOVČANIKA

30,00 dinara

KORIŠĆENJEM ELEKTRONSKOG NOVČANIKA OSTVARUJETE UŠTEDU U VISINI OD 30 % NA SVAKU KUPLJENU POJEDINAČNU KARTU U GRADSKOM SAOBRAĆAJU.

PRODAJNA MESTA ELEKTRONSKOG NOVČANIKA:

- MEĐUMESNA AUTOBUSKA STANICA SUBOTICA

TURISTIČKA AGENCIJA "SUBOTICA-TRANS" 

- TESLINO NASELJE PIJACA

- PATRIA

- MESNA ZAJEDNICA "PALIĆ"


Novo prodajno mesto SuBus sistema na Paliću (2014.10.14.)

Od utorka 14.10.2014. godine počinje sa radom novo prodajno mesto SuBus sistema na Paliću.

Novo prodajno mesto se otvara u zgradi Mesne zajednice "Palić", u kancelariji broj 2.

Radno vreme prodajnog mesta će biti radnim danima od 9,00 do 17,00 časova.


Izmena cena u gradskom i prigradskom saobraćaju (2014.09.30.)

 Obaveštavamo korisnike usluga JP "Subotica-trans" Subotica, da je od 01.10.2014. godine na snazi novi cenovnik
naših usluga. Cena kupljene pojedinačne karte u autobusu iznosi 90,00 dinara, a pojedinačna karta kupljena u
pretprodaji za jednu vožnju iznosi 60,00 dinara (elektronski novčanik). Izvršena je i dodatna izmena u cenovniku mesečnih karata u prigradskom saobraćaju, koja se odnosi na uvećan popust za mesečne karte za radnike i građane. Umesto dosadašnjih 10%, popust po novom cenovniku iznosi 20%.
    Prodajni punktovi JP "Subotica-trans" nalaze se na nekoliko lokacija: Autobuska stanica ulica Senćanski put br.5, Turistička agencija ulica Matka Vukovića br.9, Teslino naselje Put Partizanski baza bb  i lokal preko puta hotela Patrija ulica Maksima Gorkog br.1. U pripremi je i prodajno mesto na Paliću u prostorijama MZ Palić.  
 

Prodaja pojedinačnih karata na novom prodajnom mestu ”Patrija”! (2014.09.09.)

Obaveštavamo građane da od 10.09.2014. godine  na novom prodajnom mestu “Patrija“, počinje prodaja pojedinačnih karata za sve prigradske i međumesne linije Subotica-transa.

Unapred kupjene pojedinačne karte za prigradske i međumesne linije, vozači overavaju cepajući kupone pri ulasku u vozila, što uveliko ubrzava proces naplate karata na prigradskim i međumesnim linijama,  a samim time se skraćuje i zadržavanje vozila po stajalištima.

Putnici sa kartama, izdatim na novom prodajnom mestu, mogu ući u autobuse i na Autobuskoj stanici ali samo uz kupljene peronske karte.


Novo prodajno mesto SuBus sistema (2014.08.25.)

Od utorka 26.08.2014. godine počinje sa radom novo prodajno mesto SuBus sistema.

Novo prodajno mesto se otvara na adresi Maksima Gorkog 1, preko puta hotela "Patrija".

Radno vreme prodajnog mesta će biti radnim danima od 6,00 do 19,30 časova a subotom od 7,00 do 12,00.

 


Letnja akcija SuBus sistema ! (2014.07.17.)

Letnja akcija SuBus sistema !


Obaveštenje o letnjim đačkim mesečnim kartama (2014.06.20.)

Obaveštavaju se učenici i studenti da ćemo u mesecima jul i avgust omogućiti kupovinu letnjih đačkih mesečnih karata.

Letnje đačke mesečne karte za sve gradske linije se mogu kupiti po ceni od 999.00 dinara i važiće za neograničeni broj putovanja tokom celog meseca.

Letnje đačke mesečne karte za prigradske linije se mogu kupiti po ceni od 1499.00 dinara i važiće za izabranu prigradsku liniju + za sve gradske linije, za neograničeni broj putovanja tokom celog meseca.

Letnje đačke mesečne karte se mogu kupiti na prodajnim šalterima Autobuske stanice, kao i na prodajnim mestima u turističkoj agenciji  “Subotica-trans“ i u Teslinom Naselju.

Pretprodaja letnjih đačkih mesečnih karata počinje od 23.06.2014. godine.

 


Obaveštenje povodom Uskršnjih praznika (2014.04.17.)

Obaveštavaju se putnici da prodajna mesta u Turističkoj agenciji i u Teslinom Naselju za vreme Uskršnjih praznika ne rade. Dopuna elektronskih novčanika za vreme praznika moguća je na Autobuskoj stanici po sledećem rasporedu:

- u petak (dana 18.04.2014.) u periodu od 07:00 do 12:00 h;

- u subotu (dana 19.04.2014.) u periodu od 07:00 do 13:00 h;

- u ponedeljak (dana 21.04.2014.) u periodu od 07 do 13:00 h.

Za vreme Uskršnjih praznika ( u periodu od 18.04.0214. do 21.04.2014.) moguća je dopuna elektronskih novčanika i uz pomoć Vending mašine (automate) koja se nalazi u čekaonici Autobuske stanice i to u periodu od 04:15 do 22:30 časova.


Obaveštenje u vezi korekcije cena (2014.04.16.)

          Obaveštavamo korisnike usluga JP "Subotica-trans" Subotica, da će prodaja mesečnih karata za januar mesec 2014. godine, početi 01.01.2014. godine, zbog usklađivanja cena sa izmenama poreskih propisa, odnosno zbog  povećanja posebne (snižene) poreske stope PDV-a sa 8% na 10%.

          Šalteri za prodaju mesečnih karata na Autobuskoj stanici će raditi 01.01. i 02.01.2014. godine, od 8,00-16,00 časova, a narednih dana po ustaljenom radnom vremenu. Prodajna mesta u Turističkoj agenciji i Teslinom Naselju će raditi 03.01. po uobičajenom radnom vremenu a 04.01. od 7,00-12,00 časova.

           Mesečne karte za decembar 2013. godine, važiće zaključno sa 06.01.2014.


Izrada novih SuBus kartica (2012.10.19.)

Izrada novih SuBus kartica (personalizovanih i nepersonalizovanih) se naplaćuje jednokratno u iznosu od 400,00 dinara po kartici.